دکتر حیدری
دکتر محمود حیدری
دکتر محمود حیدری در سال 1395 موفق به کسب بورد تخصصی جراحی عمومی با رتبه برتر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شد . سپس به عنوان عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مشغول به کار شد.در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بالغ بر 3000 جراحی مختلف سنگین و سرپایی در بیمارستان بهشتی و نقوی کاشان و بیمارستان سیدالشهدای شهر آران و بیدگل انجام داده است.
در اردیبهشت ماه سال 1397 با نمره ممتاز موفق به قبولی در رشته فلوشیپ فوق تخصصی جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته ،جراحی چاقی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شد. در مدت 2 سال در اصفهان بالغ بر هزار جراحی چاقی مختلف انجام داده است.
هم اکنون عضو هییت علمی دانشگاه های علوم پزشکی قم و کاشان میباشد.