عمل لاپاراسکوپی خانم 65 ساله

عکس قبل و بعد عمل اسلیو معده

عمل لاپارسکوپی موفق در بیمارستان شهید بهشتی در سال 98
این خانم 40 ساله از سنگینی وزن شرایط سختی را داشتند
که با عمل موفق لاپاراسکوپی 40 کیلو کاهش وزن را تجربه می کنند