۲۹ کیلو کاهش وزن در طول ۵ ماه بعد از جراحی اسلیو معده

تصویر قبل و بعد جراحی مینی بای پس

۲۹ کیلو کاهش وزن در طول ۵ ماه بعد از جراحی اسلیو معده

جنسیت : آقا

نوع عمل : اسلیو معده

کاهش وزن : 29 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 5 ماه