جراحی مینی بایپس معده 60 کیلوگرم کاهش وزن در 10 ماه

عکس قبل و بعد جراحی مینی بای پس

کاهش وزن 60 کیلوگرم بعد در طول 10 ماه بعد از جراحی مینی بایپس معده با وزن اولیه 149 کیلوگرم.

جنسیت : خانم

نوع عمل : مینی بای پس معده

کاهش وزن : 60 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 10 ماه