جراحی مینی بایپس معده 40 کیلوگرم کاهش وزن در 9 ماه

عکس قبل و بعد جراحی مینی بای پس معده

کاهش وزن 40 کیلوگرم بعد در طول 9 ماه بعد از جراحی مینی بایپس معده با وزن اولیه 120 کیلوگرم.

جنسیت : خانم

نوع عمل : مینی بای پس معده

کاهش وزن : 40 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 9 ماه