جراحی مینی بایپس معده 40 کیلوگرم کاهش وزن در 8 ماه

عکس قبل و بعد عمل مینی بای پس

کاهش وزن 40 کیلوگرم بعد در طول 8 ماه بعد از جراحی مینی بایپس معده با وزن اولیه 106 کیلوگرم.

جنسیت : خانم

نوع عمل : مینی بای پس معده

کاهش وزن : 40 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 8 ماه