جراحی مینی بایپس معده 37 کیلوگرم کاهش وزن در 5 ماه

عکس قبل و بعد عمل مینی بای پس

کاهش وزن 37 کیلوگرم بعد در طول 5 ماه بعد از جراحی مینی بایپس معده با وزن اولیه ۱۴۷ کیلوگرم.

جنسیت : خانم

نوع عمل : مینی بای پس معده

کاهش وزن : 37 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 5 ماه