جراحی مینی بایپس معده 33 کیلوگرم کاهش وزن در 6 ماه

6 ماه بعد از عمل مینی بای پس

کاهش وزن 33 کیلوگرم بعد در طول 6 ماه بعد از جراحی مینی بایپس معده با وزن اولیه 114 کیلوگرم.

جنسیت : خانم

نوع عمل : مینی بای پس معده

کاهش وزن : 33 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 6 ماه