جراحی مینی بایپس معده 30 کیلوگرم کاهش وزن در 6 ماه

قبل و بعد جراحی مینی بایپس

کاهش وزن 30 کیلوگرم بعد در طول 6 ماه بعد از جراحی مینی بایپس معده با وزن اولیه 120 کیلوگرم.

جنسیت : خانم

نوع عمل : مینی بای پس معده

کاهش وزن : 30 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 6 ماه