جراحی مینی بایپس معده 27 کیلوگرم کاهش وزن در 3 ماه

عکس قبل و بعد عمل مینی بای پس معده

کاهش وزن ۲۷ کیلوگرم بعد در طول 3 ماه بعد از جراحی مینی بایپس معده با وزن اولیه ۱۳۸ کیلوگرم.

جنسیت : خانم

نوع عمل : مینی بای پس معده

کاهش وزن : 27 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 3 ماه