جراحی مینی بایپس معده 27 کیلوگرم کاهش وزن در 3 ماه

تصویر قبل و بعد عمل مینی بایپس

کاهش وزن 27 کیلوگرم بعد در طول 3 ماه بعد از جراحی مینی بایپس معده با وزن اولیه 152 کیلوگرم.

جنسیت : آقا

نوع عمل : مینی بایپس معده

کاهش وزن : 27 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 3 ماه