جراحی ساسیج معده 42 کیلوگرم کاهش وزن در 3 ماه

عکس قبل و بعد جراحی ساسیج

کاهش وزن 42 کیلوگرم بعد در طول 3 ماه بعد از جراحی ساسیج معده با وزن اولیه 152 کیلوگرم.

جنسیت : آقا

نوع عمل : ساسیج معده

کاهش وزن :42 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 3 ماه