جراحی بایپس مینی 29 کیلوگرم کاهش وزن در 5 ماه

عکس عمل جراحی مینی بای پس

کاهش وزن ۲۹ کیلوگرم بعد در طول ۵ ماه بعد از جراحی بایپس مینی معده در خانم ۴۰ ساله.

جنسیت : خانم

سن : 40

نوع عمل : مینی بایپس معده

کاهش وزن : 29 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 5 ماه