جراحی بایپس مینی 29 کیلوگرم کاهش وزن در 3 ماه

عکس قبل و بعد عمل مینی بای پس معده

۲۹ کیلوگرم کاهش وزن ۳ ماه بعد از جراحی مینی بایپس معده.

جنسیت : خانم

نوع عمل : مینی بایپس معده

کاهش وزن : 29 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 3 ماه