جراحی بایپس مینی 27 کیلوگرم کاهش وزن در 3 ماه

قبل و بعد جراحی مینی بای پس؛ بعد از 3 ماه

در جراحی مینی بایپس حدود ۱۰ درصد معده با چند عدد کارتریج (منگنه) جدا میشود و سپس حدود ۱.۵ تا ۲ متر از ابتدای روده ی باریک بایپس میشود یعنی با معده جدید اناستوموز(پیوند) میشود و در نتیجه این طول روده از مسیر جذب غذا دور میشه و در نتیجه این جراحی هم میزان دریافت غذا به دنبال کاهش حجم معده و هم جذب غذا کاهش میابد و در نتیجه کاهش وزن حواهند داشت.
این جراحی جز قویترین جراحی چاقی میباشد و بیشترین کاهش وزن در بعد از این جراحی وجود دارد.

جنسیت : خانم

نوع عمل : مینی بایپس معده