جراحی بایپس مینی و کاهش وزن 23 کیلو در 4 ماه

قبل و بعد عمل جراحی مینی بای پس

۲۳ کیلو کاهش وزن در طول ۴ ماه در بایپس مینی معده.

جنسیت : خانم

نوع عمل : بایپس مینی  معده

کاهش وزن : 23 کیلوگرم

نتیجه عمل : بعد از 4 ماه