جراحی بایپس ساسیج 30 کیلو گرم کاهش وزن در 6 ماه

قبل و بعد جراحی بای پس ساسیج

کاهش وزن ۳۰ کیلوگرم بعد از جراحی بایپس ساسیج.
در طول این جراحی ابتدا جراحی اسلیو معده انجام مبشود یعنی حدود ۸۰ درصد حجم معده با تعدادی کارتریج (منگنه) برش داده میشود و سپس بایپس حدود ۲ متر روده انجام میشود.
نحوه ی انتخاب نوع جراحی به فاکتور متعددی مانند نوع عادت غذایی (ریزه خواری، شیرینی خواری یا حجیم خوار بودن)، ریفلاکس، بیماری زمینه ای (دیابت، بیماری التهابی روده)، داروی مصرفی مانند کورتون، سابقه خانوادگی سرطان معده، سابقه زخم معده بستگی دارد.
در این موارد توصیه به بایپس معده میشود:
۱- وجود ریزه خواری و شیرینی خواری
۲- دیابتی بودن
۳- مصرف داروهایی مانند کورتون
در این موارد توصیه به جراحی اسلیو معده میشود:
۱- وجود سابقه ی خانوادگی سرطان معده
۲- وجود زخم معده یا ابتدای روده باریک در اندوسکوپی
در صورت مشکل ترکیبی مانند ریزه خواری و وجود زخم در معده مانند این مراجعه کننده ی عزیز ما بای جراحی بایپس ساسیج یا ساسی انجام شود.

جنسیت : خانم

نوع عمل : بایپس ساسیج

کاهش وزن : 30 کیلوگرم