جراحی اسلیو معده و کاهش وزن 38 کیلو در 5 ماه

عکس قبل و بعد جراحی اسلیو معده

 

کاهش وزن ۳۸ کیلو در عرض پنج ماه بعد جراحی اسلیو

جنسیتخانم
سن40
نوع عملاسلیو معده
نتیجه عملبعد از 5 ماه