جراحی اسلیو معده و کاهش وزن 29 کیلو در 5 ماه

قبل و بعد عمل لاغری اسلیو معده

 

کاهش وزن ۲۹ کیلو در عرض ۵ ماه

جنسیتخانم
نوع عملاسلیو معده
نتیجه عملبعد از 5 ماه