جراحی اسلیو معده 27 کیلوگرم کاهش وزن در عرض 3 ماه

قبل و بعد عمل اسلیو معده

در جراحی اسلیو معده حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد معده با چند عدد کارتریج (منگنه) برش داده میشود. یک قسمتی از معده به نام فوندوس معده که منبع اصلی ترشح هورمون گرلین (هورمون گرسنگی) میباشد و قسمت عمده معده در داخل این قسمت قرار میگیرد. در طول جراحی اسلیو معده این قسمت با منگنه برداشته و از بدن خارج میشود.
متعاقب این جراحی به خاطر نبود هورمون گرلین ، اشتها به غذا خوردن خیلی کمتر و ضمنا به خاطر حجم پایین توانایی غذاخوردن نیز کمتر میشود.
میزان کاهش وزن به دنبال این جراحی حدود ۷۵ تا ۹۰ درصد اضافه وزن اولیه در طول ۱۲ تا ۱۸ ماه میباشد.

جنسیت : خانم

نوع عمل : اسلیو معده