بیماری ها

سرطان

چاقی و سرطان

مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه تحقیقات انجام شده حاکی ار آن است که ارتباط قابل توجهی میان چاقی و رشد انواع سرطان های خطرناک در ... ادامه مطلب