تغذیه

پرخوری عصبی

پرخوری عصبی

مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه پر خوری عصبی چیست؟ پرخوري عصبي (nervosa Bulimia )از اختلالات رفتاري مربوط به غذاخوردن است.در این اختلال فرد متناوباً 2 ... ادامه مطلب