پرخوری عصبی

پرخوری عصبی

پر خوری عصبی چیست؟

پرخوري عصبي (nervosa Bulimia )از اختلالات رفتاري مربوط به غذاخوردن است.در این اختلال فرد متناوباً 2 دوره پرخوري و جبران پرخوري را طي
مي کند.

فرد برای جلوگیری از پرخوری اش چه می کند ؟

در دوره پرخوري، فرد به طرزي افراط گونه مقادیر بسیار زیادي غذامي خورد.

بعد از آن فرد دو مرحله را طی می کند:

  1. 1-احساس پشیماني از این پرخوري به وي دست مي دهد
  2. 2-وارد فاز دوم یعني جبران پرخوري مي شود.

در مرحله دوم  فرد براي جلوگیري از چاق شدن در اثر غذاي مصرف شده، دست به برخي اقدامات مي زند. مثال با تحریک حلق خود با انگشت ، استفراغ مي کند. از داروهاي مسهل یادیورتیک ها، آمفتامین ها و تیروکسین و سایر داروها استفاده مي کند یا به شدت ورزش مي کند. گاهي هم رژیم هاي سختي مي گیرد، اما پس از چندي مجددا فاز پرخوري را تکرار مي کند که به دنبال آن فاز جبران خواهد آمد. این چرخه مرتباً تکرار مي شود. استفاده از داروها و تالش برای استفراغ کردن در مقایسه باورزش های شدید و رژیم گرفتن رفتارهای بیمارگونه محسوب می شوند و بایددرمان شوند.

پرخوری در چه سنی بروز بیشتری دارد؟

این اختلال در دختران و زنان جوان ، به ویژه بعد از 18 سالگي شایع است . در حالی که سن شروع بی اشتهایی عصبی در دختران، پایین تر و در سنین 16 تا 17 سالگی است. همچنین بسیاری از افرادی که به این اختلال دچار می شوند، شاخص توده بدنی بالاتر از 5/18 دارند و می توان گفت که وزن طبیعی دارند.

عوارض جسمي و رواني ناشي از آن ایجاب مي کند که:

علل وعوامل این اختلال را بشناسیم تا در صورت بروز آن در خود یا اطرافیان تان قادرباشید، براي رفع مشکل اقدام کنید.

علل پرخوری عصبی

ابتلا به پرخوري عصبي را نمي توان محدود به یک علت دانست. علل پرخوری عصبی نیز مانند بی اشتهایی عصبی به سه عامل ژنتیکی،
زیستی، محیطی و روان شناختی بستگی دارد.این اختلال معمولا در افرادي دیده مي شود که اعتمادبه نفس شان پایین است و از قاطعیت لازم در کارها برخوردار نیستند.

پر خوری عصبی

بروز این اختلال معمولا پس از یک بحران عاطفي مانند بهم خوردن نامزدي یا زمانی که فرد از شکل بدن خود احساس نارضایتی دارد، آغاز می شود.
عالیم پرخوری عصبی افراد مبتال به پرخوري عصبي از نادرست بودن رفتار خود چه در فاز پرخوري و چه در فاز جبران پرخوري آگاه هستند.
در نتیجه معمولا این رفتارها را از دیگران پنهان مي کنند، ولي در صورت بروز کم حوصلگي و خلق افسرده در افراد و مشاهدة رفتارهایي مانند برخواستن ناگهاني از سر میز غذا و رفتن به دستشویي ، استفراغ ها و یا اسهال مکرر، مي توان به بروز پرخوري عصبي شک کرد. این عوامل معمولا در پي
بحران هاي عاطفي و عصبي مانند ناراحتي ، خشم ، عصبانیت و غصه دار شدن تشدید مي شود.

عوارض پرخوری عصبی:

  • القاي استفراغ هاي مکرر و مصرف مواد مسهل موجب بهم خوردن تعادل اسید و باز بدن و بروز مشکالت متعدد مي شود
  • در پي استفراغ هاي مکرر، اسید معده مرتباً در تماس با دندان ها قرار مي گیرد و موجب آسیب به دندان هامي شود.
  • نظم عادت ماهیانه در زنان و دختران مبتلا به پرخوري عصبي برهم مي خورد.
  •  افسردگي عارضه شایعي در این افراد محسوب مي شود.
  • در موارد شدید، در پي استفراغ هاي مکرر، احتمال پاره شدن معده وجود دارد.

درمان پرخوری عصبی:

برای درمان پرخوری عصبی، استفاده از دارو و مشاوره روان درمانی توصیه می شود. بنابراین، براي درمان این اختلال ، به حضور روان پزشک و روان شناس نیاز است .

Rate this post

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مقالات